PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja feelautism.com svetainės (toliau – Svetainė) kliento ir forumo dalyvio (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Svetainėje vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas ir kita informacija).

1.4. Su šiuo dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.5. Nurodydami savo asmens duomenis Svetainėje, sutinkate, jog Jūsų duomenys bus valdomi ir tvarkomi šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.6. Svetainėje pirkti ir dalyvauti forumo diskusijose gali veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Asmens duomenys Svetainėje renkami šiems tikslams:

2.1.1. Užsakymų vykdymui;

2.1.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

2.1.3. Finansinių dokumentų išrašymui;

2.1.4. Iškilusių problemų sprendimui;

2.1.5. Jūsų reikmėms ir/ar bendravimui forumo diskusijose palengvinti.

2.2. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai kurie yra naudojami Svetainėje:

2.2.1. Asmens duomenys tvarkomi konfidencialiai ir sąžiningai;

2.2.2. Asmens duomenis tvarko tik tam teisę turintys asmenys;

2.3. Siekiant teikti visavertes paslaugas Svetainėje yra naudojami slapukai (ang. “cookies”). Jie yra įrašomi į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį su kuriuo prisijungėte prie Svetainės. Slapukai yra naudojami šiems tikslams:

2.3.1. Rinkti statistinę informaciją;

2.3.2. Sužinoti kuo domisi lankytojai;

2.3.3. Sužinoti ar vartotojas sutiko su Svetainės naudojimosi taisyklėmis;

2.3.4. Sužinoti vartotojo vardą ir pavardę;

2.3.5. Sužinoti svečio arba vartotojo ID;

2.3.6. Sužinoti su kokiu el. paštu jungiasi vartotojas;

2.4. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokie slapukai yra įrašomi. Taip pat galite ištrinti dalį arba visus įrašytus slapukus. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Jūsų kompiuteryje ar bet kokiame kitame įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali neveikti. Naudodamiesi Svetaine sutinkate, jog Jūsų įrenginyje būtų įrašomi slapukai. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, arba kreipdamiesi į mus Svetainėje nurodytais kontaktais.

2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei reikalinga nustatytų tikslų vykdymui.

3. Asmens duomenų teikimas

3.1. feelautism.com neperduoda informacijos nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

3.1.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją tretiesiems asmenims, tik punkto 2.1 tikslams vykdyti;

3.1.2. Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką;

4. Paskyros

4.1. feelautism.com yra nurodytos nuorodos į kitus tinklalapius, kuriuose yra sukurtos Svetainės paskyros. Šiuose tinklalapiuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes feelautism.com yra Svetainės ir paskyrų valdytojas. Tinklalapio paskyrų vartotojams taikoma to tinklalapio privatumo politika ir to tinklalapio taisyklės, taip pat ši privatumo politika ir kitos Svetainės naudojimosi taisyklės.

4.2. Svetainė turi paskyras šiuose socialiniuose tinkluose:

4.2.1. feelautism (socialinis tinklas Facebook);

4.2.2. autismfeel (socialinis tinklas Instagram);

4.2.3. feelautism (vaizdo įrašų dalinimosi platforma Youtube);

5. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ir panaikinimas

5.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs privalote registracijos formoje nurodyti teisingus Asmens duomenis. Svetainė nėra atsakinga už registracijos formoje nurodytų Asmens duomenų teisingumą ir bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisingų Asmens duomenų.

5.3. Jūs suteikiate teisę Sveitainei rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą Svetainei rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis bet kuriuo metu.

5.4. Jeigu norite atšaukti savo leidimą dėl Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo (paskyros panaikinimo) rašykite elektroniniu paštu: info@feelautism.com

6. Privatumo politikos keitimas

6.1. feelautism.com turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Svetainėje, Instagram ir Facebook paskyrose.

6.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tuomet Jūs turite teisę jos atsisakyti elektroniniu paštu: info@feelautism.com Tokiu atveju prarasite teisę naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

6.3. Privatumo politikos papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Svetainėje, Instagram ir Facebook paskyrose.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2019 m. rugpjūčio 23 dienos.

  • Privatumo politika
  • Taisyklės
  • Pristatymas 
  • Mano paskyra